Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11 marca 2020 r., w okresie od 04 maja 2020 r. poradnia będzie realizowała swoje zadania w formie stacjonarnej jednak w nowym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem zaleceń, by wszelkie czynności, które nie muszą odbywać się w budynku poradni były nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.