Informujemy, że linki do dokumentów otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

l.p. Tytuł dokumentu  Plik 
 Rozmiar 
1. Wniosek o wydanie opinii odt 24kB
2. Wniosek o wydanie pisemnej informacji o wynikach diagnozy doc 29kB
3. Wniosek o współpracę PPPP w Sławnie w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego doc 32kB
4. Zaświadczenie lekarskie dotyczące zindywidualizowanej ścieżki doc 44kB
5. Zaświadczenie lekarskie dotyczące indywidualnego nauczania doc 30kB
6. Wniosek do Zespołu Orzekającego doc 56kB
7. Opinia o funkcjonowaniu dziecka/ucznia doc 17kB
8. Zgłoszenie dziecka do Poradni doc 49kB