W okresie zawieszenia zajęć w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie oraz jej Filii w Darłowie ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zapraszamy klientów poradni do korzystania z pomocy poradni udzielanej w różnych formach pracy zdalnej.
Z naszymi psychologami, pedagogami i logopedami możecie Państwo kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej – na adresy podane w pliku „Konta e-mail pracowników PPPP”. Tą drogą można kontynuować już prowadzone wcześniej sprawy, jak i zgłaszać się po raz pierwszy, by uzyskać informacje i porady oraz wsparcie specjalistów.
Ponadto każdego dnia w poradni zorganizowany jest dyżur telefoniczny (w Sławnie tel.: 504 417 121, w Darłowie tel.: 518 463 698), podczas którego można uzyskać wsparcie w ramach interwencji kryzysowej, a także innego rodzaju porady i informacje oraz omówić wyniki przeprowadzonej diagnozy i uzyskać pomoc w złożeniu wniosku o wydanie opinii lub orzeczenia.
Harmonogram dyżurów telefonicznych w okresie zawieszenia zajęć w PPPP w Sławnie:

data  godziny dyżuru  imię i nazwisko nauczyciela
17.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Dorota Frąszczak
18.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Joanna Frejtak
19.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Izabela Bukowska
20.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Izabella Rychert-Bąk
23.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Mariola Kowalczyk
24.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Anna Wojtun
25.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Paulina Chmielarz

Harmonogram dyżurów telefonicznych w okresie zawieszenia zajęć w Filii PPPP w Darłowie:

data  godziny dyżuru  imię i nazwisko nauczyciela
17.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Katarzyna Machyna
18.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Karolina Kaczyńska
19.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Beata Gugała
20.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Ilona Witkowska
23.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Karolina Kaczyńska
24.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Beata Gugała
25.03.2020 r. 10.00 – 14.00 Ilona Witkowska

Ponadto na stronie internetowej PPPP w Sławnie: www.poradnia-slawno.pl oraz na facebooku: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie Filia w Darłowie zamieszczać będziemy materiały do wykorzystania w trakcie pracy z dziećmi w domu, w szczególności materiały ułatwiające informowanie dzieci o bieżącej sytuacji bez wzbudzania u nich nadmiernego niepokoju i lęku.

Drodzy Państwo, choć obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich ograniczenia do minimum osobistych spotkań z innymi osobami, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, to nikt z nas nie musi borykać się z tym obciążeniem samotnie – korzystając ze współczesnych możliwości technicznego wsparcia możemy pozostać w kontakcie i razem łatwiej przetrwać ten czas próby dla naszej odpowiedzialności i wzajemnej solidarności.